[tabs tab1=”AIB Client Seminar” tab2=”AIB Squash Tournament Media Launch” tab3=”AIB’s Pre-Valentine Lyme”]
[tab id=”tab1″]

December 12, 2012

[slider name=”aib-client-seminar-on-december-12-2012″][/tab]
[tab id=”tab2″]

June 28, 2012

[slider name=”aib-squash-tournament-media-launch”][/tab] [tab id=”tab3″]

Held at the Jamaica Christian Boys’ Home on Saturday, February 9, 2013

[slider name=”aibs-pre-valentine-lyme”][/tab]
[/tabs]